Kontakt

Adresa prevádzky:

DD21 s.r.o.
Švábska 107, 080 05 Prešov
Slovenská republika

WEB: www.dd21.sk

IČO: 43 818 030
DIČ: SK2022484057
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 19362/P

 

Vedenie spoločnosti:

PhDr. Daniel Dobrovič, MBA, LL.M, DBA –   konateľ

Tel: +421 905 21 00 21

Tel:+421 51 77 57 414

e-mail: ddobrovic@dd21.sk

 

Obchodné oddelenie:

Telefón /fax: +421 51 775 74 14, +421 51 381 14 44, ,+421 902 586 875

e-mail: obchod@dd21.sk, info@dd21.sk
 

PhDr. Daniel Dobrovič, MBA, LL.M, DBA

Tel: +421 905 21 00 21

Tel:+421 51 77 57 414

e-mail: ddobrovic@dd21.sk

 

 

 

 

 

 

Ing. Marianna Vasilčinová                     

Tel:+421 915 647 562

Tel:+421 51 381 14 44

e-mail: mvasilcinova@dd21.sk

 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Ivana Čechová, PhD.                                                          

Telefón: +421 51 775 74 14,+421 902 586 875                                                 
e-mail: icechova@dd21.sk

 

 

 

Kontaktný formulár

Kde nás nájdete: